Just another WordPress site
Header

Om Bergslagsgruppen AB

Bergslagsgruppen bildades 1981 av sju forskare och samhällsplanerare i Dalarna med anledning av att kommunerna i Bergslagen, som var utsatta för en dramatisk strukturomvandling, önskade stöd till skilda förnyelseprocesser. Det gällde att skapa nya företag och nya jobb och få den kommunala apparaten  att arbeta mer framåt och utvecklingsinriktat. Kommunerna skulle bli en utvecklingsmotor för de kommande åren istället för att vara en förvaltare av det bestående. Den första stora uppgiften var att arbeta inom den s.k. Norbergsmodellen i norra Västmanland, vilken startades under samma år med anledning av att Spännarhyttans moderna Smältverk i Norbergs kommun plötsligt lades ned.

Gruppen bestod ursprungligen av två kulturgeografer, två företgagsekonomer, två arkitekter samt en historiker och bred samhällsvetare. Gruppen arbetade tillsammans med kommunerna i Bergslagen, fackliga organisationer samt ett antal småföretag i de kommuner där skilda utvecklingsprojekt kom igång. Vissa statliga regionala och centrala organisationer fanns också med i samverkansarbetet i syfte att bygga upp ett helt nytt och bredare Bergslagen näringsmässigt sett.

16 180 Responses