Just another WordPress site
Header

Rättvik som föregångare!

Av Ronny Svensson 2011-08, för Falukuriren

Rättviks kamp mot en av de två drakarna på livsmedelssektorns grossistmarknad – storföretaget Servera – är värd all uppmärksamhet. Rättviks kommun har länge kämpat för att utveckla och förändra den byråkratiska och centralstyrda upphandlingslagen (LOU). Rättviks mål är att ställa höga krav på djurskyddet och att minska miljöbelastningen i samband med hela processen kring livsmedelsproduktion och –distri-bution.

 

Rättviks policy har hela tiden överklagats av storföretaget Servera – ägt av Axel Johnson Gruppen – som har som mål att bli ännu mer dominerande som livsmedelsleverantör till bl.a. kommuner, butiker och restauranger. Redan idag är man störst med 28 % av marknaden (2010) och tillsammans med den andra storaktören Menigo – med storbolaget Brakes Group som huvudägare – vill man totalt behärska i första hand den svenska grossistmarknaden.

 

En del av deras duopoltaktik är att överklaga i princip alla upphandlingar som de förlorar och att med stora juristresurser försöka ”skrämma” kommuner men indirekt även delar av domstolsväsendet från att acceptera andra och i praktiken en mängd små leverantörer av mat till bl.a. skolor, daghem och servicehus. Att lagstiftningen gör en sådan process möjlig är egentligen häpnadsväckande.

 

Rättvik fick efter den senaste stora upphandlingen av livsmedel bakläxa av Förvaltningsrätten efter Serveras överklagande. Företaget ansåg att kommunen ställt för höga eller diskriminerande krav enligt EU:s regelbok. Upphandlingen gjordes om och Servera överkla-gade igen. Nu fick Rättvik av samma domstol rätt att fullfölja upphandlingen men Servera gav sig inte utan överklagade på nytt till Kammarrätten, där ärendet ligger idag. Förlorar Servera även där går man säkert till högsta instans

 

Till det problematiska i hanteringen av upphandlingslagen hör bl.a. att den i praktiken gynnar stora företag och att Konkurrensverket gjort så lite för att ge de många småföretagen rättvisa leveransvillkor. T.o.m. EU-kommissionen visade i vintras att den är på väg mot Rättviks policy.

 

Jonny Jones och Annette Riesbeck bör få all uppbackning som Dalarna och landsbygdssverige kan uppbåda. De röjer väg för en helt nödvändig och nydanande upphandlingspolicy!

17 703 Responses