Just another WordPress site
Header

En illusion som växer!

Av Ronny Svensson 2011-04, för Falukuriren

Det verkar som om regionfrågan har fått lite ny luft under vingarna. Inte genom att medbor-garna börjat engagera sig i frågan. De har snarare hållits utanför diskussionerna om de grundläggande principfrågorna – bl.a. medborgarnas inflytande i en jätteregion. Den ökade aktiviteten beror snarare på att ivrarna för storregioner räds att statens egen utredare Mats Sjöstrand kommer att bestämma en framtida struktur om inte länen vill gruppera sig själva.

 

Jag tillhör dem som fortfarande inte riktigt förstår varför politiker från exempelvis Dalarna vurmar för storregioner när inte någon av dem har kunnat lägga fram fakta som talar för att länet skulle bli vinnare i en storregion. Några tror att döma av olika inlägg under vintern att Dalarna får lättare att utveckla turismen, mer resurser till järnvägar och vägar och större skattesummor till välfärdssektorn. Hur en storregion styrd av en majoritet utanför länet, vilket blir följden även av en liten storregion med Gävleborgs och Uppsala län, skulle gynna Dalarna mer än idag återstår att bevisa.

 

Hela teorin bakom storregioner, som varit statsbyråkratins dröm sedan 1960-talet, bygger på antaganden som knappast går att göra trovärdiga. Resurserna blir ju knappast större bara för att ett utvidgat beslutsområde styrs av färre politiker i toppen. Att tro att staten skulle överföra makt från centrum till storregionerna om de senare förverkligas har ju också liten trovärdighet med tanke på hur staten agerat de senaste 100 åren. Vad som överförts till kommuner och län är kostnader och investeringsansvar medan makten centraliserats ännu hårdare till maktapparaten i Stockholm.

 

Idag ser vi att storstäderna gröper ur hela landet mer och mer på landsbygdens bekostnad. Deras aptit på nya investeringar på hemmaplan tycks inte ha någon gräns. Varför skulle de sluta med att gynna de egna intressena om Dalarna och andra landsbygdsområden blir minoriteter i storregioner? Och glöm inte att många politiker driver storregionfrågan för att lättare kunna lägga ned en mängd mindre sjukhus på landsbygden. Vinsterna av Västra Götalands storregion har hamnat i Göteborg och inte på landsbygden. Varför skulle Vansbro och Rättvik bli vinnare i Dalarna?

21 981 Responses