Just another WordPress site
Header

Kan Landstinget styra Dalarna?

(Mars 2013)

Kan landstingen, som knappast gjort sig kända som särskilt kompetenta ens på sin egen gata, även ta hand om den regionala utvecklingspolitiken? Vilka meriter kan sjukvårdspolitikerna visa upp som grund för att få ansvaret för att utveckla infrastrukturen och bl.a. landsbygdens servicekrav? En statlig utredning, som ägnat osedvanligt mycket tid åt att försöka gifta ihop länen i en sällan skådad cirkus, föreslog för några veckor sedan att regionförbunden som det i Dalarna (Region Dalarna) skall läggas ned och ansvaret för länens utveckling överföras till landstingen med Länsstyrelserna som reservutgång. Frågan är vem eller vilka som skulle vinna på en sådan förändring – medborgarna, landsbygdens invånare eller kanske sjukvårdens patienter?

Utredningens argument för sitt uppseendeväckande förslag är att landstingen väljs direkt av väljarna och således sägs representera demokratins viktiga grundprinciper medan Region Dalarna anses som en demokratisk hybrid – det väljs indirekt av väljarna via kommunerna och landstingen. Det kontroversiella med detta förslag från enmansutredaren Mats Sjöstrand är inte bara att han har synpunkter på hur länen politiskt skall styras utan också att han lägger sig i en rad viktiga frågor som går utanför hans uppdrag. Min gissning är att detta missfoster aldrig blir föremål för en seriös regerings förslag till Riksdagen.

Det som gör mig oerhört kritisk till förslaget att låta landstingen ta över den regionala planeringen och politiken är ju att landstingen knappast har den kompetens som krävs. Cirka hälften av landstingen – inte minst det i Dalarna – misslyckas år efter år att klara sina egna budgetar. Underskotten är närmast gigantiska. Dessutom förmår man inte att påtagligt minska de alarmerande köerna till skilda och livsviktiga behandlingar. Men inte nog med det. Landstinget i Dalarna har sällan brytt sig om hela länets utveckling utan har regelbundet tagit bort landsbygdens lokala service, skött flera lokala vårdcentraler riktigt illa, systematiskt krympt de små lasarettens kompetens sedan många år tillbaka och sällan varit lyhörda för landsbygdsbornas önskemål.

Region Dalarna, som på flera punkter dock kan utvecklas ännu mer än som är fallet idag, har en lika stor (i praktiken större) representation från de små kommunerna på landsbygden som de stora i centralregionen. Regionen arbetar med att utveckla gränssamarbetet med norska Hedmark, som gynnar de små kommunernas sysselsättning och företag, och driver viktiga projekt för fjällregionens framtid. Man arbetar med att få igång bostadsbyggandet i hela länet och att utveckla exempelvis nya näringar och den viktiga infrastrukturen. Regionen tar med andra ord ett helhetsansvar för Dalarnas framtid. Att riskera redan uppnådda framgångar och viktiga framtidssatsningar med att låta landstinget ta över rodret i ett län där landsbygdens alla kvaliteter gett Dalarna sitt starkaste signum – det vore att spela hasard med vår framtid!

4 774 Responses