Just another WordPress site
Header

Nu är Posten AB illa ute – igen!

Det gamla skattefinansierade Postverket är nu på väg mot Börsen (mot Riksdagens beslut) som ett svenskt/danskt Posten AB (numera kallat Postnord). Ett tredje nordiskt land lär vara på väg in de också. Idag verkar det vara viktigare att Posten AB gör stora vinster med bonusutdelningar än att ge medborgarna i Sverige och Danmark en bra vardagsservice.

Det som nyligen retat upp medborgarna med Dalarnas pensionärs- och handikapp-organisationer i spetsen är att bolaget dels tagit bort en stor del av sin tidigare grundservice och dels börjat dra in allt fler brevlådor på landsbygden. Nu skall varje by bara få ha en låda trots att bebyggelsen kanske sträcker sig en halvmil i terrängen. Till råga på allt blir lådorna mindre så att bara de minsta storlekarna på brevpaket går ner. Vad är nästa beslut? Att vi själva får hämta och dela ut post och paket?

Men inte nog med detta. Det vi också känner till är bl.a:

  • Att Posten enligt beslut i januari år 2010 planerar att lägga ned samtliga – 337 stycken – eller ett stort antal företagscentra på främst landsbygden, vilka ger nödvändig brev- och paketservice åt flera hundra tusen småföretag. Försämringarna har redan börjat genom att servicen nu inte ges annat än på begränsade korta tider på vardagar
  • Att Posten successivt försämrat postutdelningen både i storstad och på landsbygden så att många idag inte får post varje dag – trots brev för utdelning
  • Att Posten mot starka protester i Riksdagen (Riksdagen har sagt nej) vill göra Posten till ett börsbolag – se hur det gick med Nordéa
  • Att brevbärarna genom högre vinstkrav och stora besparingar – Posten skall bl.a. spara 1 miljard på 18 månader – fått en betydligt sämre och mer hälsofarlig arbetsmiljö
  • Att företaget gjort allt för att slippa förse medborgarna med kontanter, vilket skapat stora svårigheter för både företag och hushåll i stora områden landet runt.

Posten AB eller Postnord som börs- och räknenissarna inom företaget döpt det gamla Postver-ket till har sedan länge varit svåra att arbeta med i kommuner och län eftersom de trots sin status som ett skattebetalarägt företag ändå inte vill föra en konstruktiv och lyhörd dialog med sina kunder – medborgarna. Posten har successivt försämrat sin service under de senaste 25 åren, då man i början av denna nedläggningsstrategi gjorde allt för att prisa ut sina uppskattade postkontor överallt i landet. Man fattar beslut över medborgarnas huvud och överraskar oss ständigt med allehanda bedrövelser.

Eftersom Posten på den statliga arenan sannerligen inte är ensamt om att ta bort landsbygdens grundservice finns det anledning för kommuner och Riksdag att fundera över om vi kanske skulle pröva att lägga ned det fjärrstyrda Posten, göra om Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i grunden och bygga upp något helt nytt som står på kundernas och skattebetalarnas sida. Kanske Göran Persson, som hade modet att lägga ned SÖ och bygga upp något helt nytt, kan lockas att ta sig an uppgiften? Eller skall kommunerna och småföretagen tillsammans bygga upp en helt ny postverksamhet på medborgarnas villkor?

2 098 Responses