Just another WordPress site
Header

Storregioner – alltings lösning?

Av Ronny Svensson 2011-08, för Falukuriren

Det är sällan man tar del av en debatt om viktiga samhällsfrågor som är så enfaldig som den om storregioner. Bildandet av storregioner påstås inom det politiska etablissemanget vara den enda lösningen för att vi skall få en bra infrastruktur, en bättre sjukvård, ökade resurser till välfärden och en allmänt sett bättre utveckling i bl.a. Dalarna. Trots dessa tvärsäkra påståenden handlar den sparsamma offentliga debatten mest om vilka län som skall gå ihop med vilka och hur de geografiska gränserna skall dras.

 

Jag har följt debatten i denna fråga sedan många år tillbaka och gjort ett eget längre remissvar på den Ansvarsutredning som ligger till grund för dagens ytterst ytliga debatt om hur Sverige skall styras i framtiden. Det som är märkligt är att vi aldrig får några sakliga och konkreta argument för varför ett län som Dalarna blir mer resursrikt, får bättre välfärd och större satsningar på infrastruktur om vi går tillsammans med andra län som ständigt skriker efter samma resursförstärkningar som Dalarna? Vi får heller aldrig någon beskrivning av riskerna som minskat medborgarinflytande och växande byråkrati.

 

Ofta hör och läser jag om det ”goda” exemplet Västra Götaland, som gick ihop i en storregion med start 1999. Om detta storlän sprids det en mängd felaktigheter av väl betalda lobbyister. Vad dessa exempelvis aldrig säger är att landsbygdskommunerna utanför de större städernas (mest Göteborg) närområden inte bara i stor utsträckning saknar ordinarie representanter i det viktigaste beslutsorganet utan också tappat och fortfarande mister stora delar av sin service och befolkning. Dalslands fem kommuner har förlorat 7,4 % av sin befolkning mellan 1999 och 2010 (3.400 personer) och samma mönster återfinns i kommunerna i östra, södra och norra Västergötland. Däremot har Göteborg ökat med cirka 52.000 personer.

 

Nu är det dags att tala ur skägget och utan krumbukter tala om vad som gör att hela Dalarna skulle få en bättre framtid i en storregion. Är det verkliga syftet att få ”hjälp utifrån” med att ta bort de små lasaretten eller tror dalapolitikerna att staten och Mälardalen generöst delar med sig av de knappa resurserna om vi blir större?

15 503 Responses