Just another WordPress site
Header

Rättvis upphandling – men hur?

Av Ronny Svensson 2011-08, för Falukuriren

Att Serveras företagsledning skulle ogilla Rättviks nödvändiga utveckling av offentliga köp av i detta fall matvaror väcker ingen förvåning. En oligopolist på matmarknaden har som mål att minska konkurrensen på marknaden och säkra en hög vinstnivå. Marknadsdirektören i Servera, Nils Berntsson, tycker att min krönika med beröm åt Rättviks strategi för matinköp är ett ”hårt angrepp” på företaget och dess överklagningsfilosofi. Det behövs inte mycket för att en oligopolist skall känna sig besvärad.

 

Konkurrensverket (Kv) kom i våras med en utredning om offentliga köp av matvaror – ”Mat och marknad”, Rapport 2011:4. I den får kommuner som Rättvik och Borlänge, som gått i Sverigefronten för en mer rättvis och miljöinriktad upphandling, en hel del stöd – ett stöd som inte blir mindre av att EU-kommissionen nu arbetar för att främja de båda dalakommunernas upphandlingspolicy. I utredningen säger Kv bl.a. att kommunerna bör pröva att dela upp sina stora gemensamma inköp i mindre grupper för att underlätta för små, inte minst lokalt verksamma, företag att ta hem lämnade order.

 

Då skulle det bli svårare för de stora grossisterna (Servera och Menigo har ju c:a 70 % av hela marknaden) att exempelvis köpa kött i Brasilien samt charkuteriprodukter från leverantörer med långa transportvägar och ”framgångsrikt” slå ut lokala producenter. Enligt min mening bör Borlänge med grannkommuner avstå från stora livsmedelsinköp och göra som Rättvik – köpa i mindre kvantiteter via varje enskild kommun. Däremot kan man fortsätta att köpa t.ex. miljöbilar och kontorsutrustningar genom samordnade inköp.

 

Kv, EU-kommissionen och Anders Wijkmans statliga upphandlingsutredning går nu i samma spår med målet att underlätta för de små företagen att i verkligheten kunna konkurrera om bl.a. matinköp till skolor och servicehus. Serveras direktör tycks gilla detta men deras verkliga mål är ändå att slå ut lokala producenter via bl.a. okynnesöverklagning av upphandlingar som de förlorat. Jag tror att man också i lagen måste hindra denna strategi. Om Servera får styra matmarknaden i Sverige skulle de stora satsningarna på mångfald och nya småföretag inom livsmedelssektorn vara förgäves.

17 084 Responses