Just another WordPress site
Header

När skall David slå Goliat?

Av Ronny Svensson 2011-12, för Falukuriren

Häromdagen läste jag en märklig och på samma gång upprörande artikel i FK (15.12). Det gällde nyhetsartikeln om att Norrbärke Sparbank i Smedjebacken skall lägga ned lokalbanken i Söderbärke. Det uppseendeväckande är inte att Swedbankberoende sparbanker råkar illa ut. Det har vi varit med om många gånger. Det är istället att Norrbärke Sparbank inte tar en öppen strid för att bevara banken i Söderbärke och de argument som dess ordförande för fram för nedläggningen.

 

En anledning sägs vara att man inte längre kan köpa viss teknisk support från Swedbank. En annan att ICA vill ha större utrymmen …”och vi vill inte stå i vägen för honom påpekar Willy Bergström”. Kan svepskälen formuleras mer övertydligt?

 

En rimlig strategi nu när Swedbank ökat sin offensiv i hela landet för att få de små lokala sparbankerna att gå samman med större hade varit att dels via Sparbankernas Riksförbund och dels via den egna styrelsen, dess huvudmän och alla hundra kunderna i Söderbärke ta strid för en fortsatt bankverksamhet. Samtidigt som Smedjebackens kommun gjort många inspirerande servicesatsningar i de små orterna, där Söderbärke är ett lysande exempel, underordnar sig Norrbärke Sparbank en affärsbanks bekvämlighet och översitteri.

 

Norrbärke Sparbank var för några år sedan väldigt illa tilltygad av Swedbank, som hotade med att banken inte längre skulle få använda storbankens IT-system och säljprodukter. Då fanns det anledning att pröva att gå samman med de helt fria sparbankerna i Skåne eller exempelvis de fristående norska sparbankerna i Hedmarks fylke (enbart Hedmarks Sparebank har 29 kontor i grannlänet till Dalarna).

 

Jag hoppas att de 700 kunderna i Söderbärke inte nöjer sig med svepskälen utan tar strid för sin bank. Det är kanske också dags att byta hela besättningen på bankens kaptenshylla? Enligt min mening finns det bara en väg att gå för att vi skall ha kvar lokala sparbanker – det är att lämna Swedbank så fort som möjligt! De lokala sparbankerna blir allt viktigare för hushåll och småföretag när affärsbankerna sviker landsbygden. Varför kratta manegen för dessa giriga giganter när det finns konkreta och stärkande alternativ?

15 351 Responses