Just another WordPress site
Header

Klyftorna växer och växer

Av Ronny Svensson 2011-01, för Falukuriren

När jag häromdagen läste om Stockholms tillväxt i en storstadstidning noterade jag att reportern bekymmerslöst iakttog Stockholms oerhört snabba tillväxt av antalet invånare. Man oroar sig mer för att Stockholm inte växer tillräckligt mycket och att nya daghem och skolor inte byggs fort nog än för att 2/3 av landets kommuner minskar sin befolkning. I storstan ser man inte att landet är som ett kommunicerande kärt – om det växer på några platser brukar det minska på andra.

 

Enligt senaste statistiken från november förra året växte Stockholmsregionen med nästan 27.000 personer på 9 månader varav Stockholms kommun med nästan 14.000. Motsvarande för Skåneregionen var 10.000 varav Malmö/Lunds kommuner svarade för cirka 5000 nya invånare. I Västra Götaland växte Göteborgs kommun med c:a 5,5 tusen personer samt med 9.000 i hela den västra regionen.

 

Inflyttarna till de tre storstadskommunerna från övriga svenska regioner under 2010 års första nio månader – Dalarna och andra län – var c:a 4.500 personer till Stockholm, drygt 700 till Malmö/Lund samt ungefär samma antal till Göteborg.

 

Denna utveckling tycks idag inte väcka någon större debatt jämfört med tidigare decennier då ledande aktörer i län med utflyttning starkt ifrågasatte statsmakternas beslut och fördelningsfilosofi för investeringar i infrastruktur samt konsekvenserna av ökade regionala klyftor.

 

Jag är inte emot att enskilda mänskor flyttar till storstäderna och deras många kvaliteter. Det jag finner problematiskt är istället:

  • Att län som Dalarna tycks nöja sig med småsmulor när det gäller statliga investeringar i kommunikationer, serviceanläggningar och kvalificerad utbildning
  • Att så få ledande personer preciserar de långsiktiga konsekvenserna av de snabbt ökade klyftorna i landet
  • Att Dalarnas ledande aktörer inte på allvar engagerar invånarna och företagen i att bygga upp konkurrenskraftiga alternativ
  • Att samma aktörer inte ifrågasätter att storstadsregionerna dränerar samtliga övriga län på nödvändigt framtidskapital.

 

När tar våra ledande personer i Dalarna bladet från munnen och tar upp kampen med storstäderna?

18 419 Responses