Just another WordPress site
Header

Hur lyckas med det omöjliga?

Av Ronny Svensson 2011-10, för Falukuriren

Jag tror att alla som noterat den ytterst svåra ekonomiska situationen i Vansbro kommun känner en slags vanmakt. Hur klara så stora besparingar under rekordkort tid? Finns det andra lösningar utan att kraftigt försämra barns, ungdomars och äldre mänskors välfärds- och livsmiljö?

 

De problem som kommunen nu brottas med har inte uppstått under det senaste året. Det är en följd av många års mindre väl valda beslut och vägval mot framtiden. Kanske har det saknats en del mod att ta radikala grepp på en hotande budgetkris. Det som kommunen nu självfallet måste göra är att bygga upp en stabil ekonomisk grund. Det finns små kommuner som lyckats med en så tuff utmaning.

 

En radikal väg att gå är att upprepa de strategier som bl.a. Hällefors och Järfälla valde för ett antal år sedan – att höja den kommunala skatten under en begränsad period. Det handlar om kanske tre års extra uppoffringar för att kunna spara utan att ta bort allt det som skapar glädje, kreativitet och framtidstro bland i första hand barn och ungdomar och trygghet för de äldre generationerna. Att spara på ett illa genomtänkt och drastiskt sätt kan kosta dubbelt upp.

 

Om en skattehöjning kombineras med ett fördjupat samarbete med den egna befolkningen, vilket Vansbro tycks vara på väg mot, samt grannkommunerna för att finna smarta besparingar finns det en stor chans att lösa kommunens ekonomiska kris utan några som helst varaktiga skadeverkningar. Komplettera detta med att låta medborgarna sköta en stor del av den kommunala verksamheten på det sätt som äppelboborna länge har kämpat för. Smedjebacken lyckades under första hälften av 2000-talet och Vansbro kan bli först under andra decenniet.

 

Om medborgarna i samtliga byar i Vansbro kommun får möjlighet att vara med och diskutera varje sparkrona istället för att kommunen kommer med en färdigtänkt tjänstemannaplan finns det stora chanser att skapa en möjlig färdväg mot framtiden och plus i kommunkassan. Frågan i Vansbro verkar inte bara vara en ekonomisk utmaning Det gäller förmodligen lika mycket en fråga om trovärdighet. Att återupprätta den senare kan ta tid men kan ge Vansbro det som alla just nu önskar – en säker och trygg plan för framtiden.

15 171 Responses