Just another WordPress site
Header

Leker regeringen med landsbygden?

(Maj 2013)

På regeringsmötet den andra maj i år beslutade statsråden att man på nytt (för vilken gång i ordningen?) vill få samtliga län att ta fram regionala program för kommersiell service i ”gles- och landsbygder”. Syftet sägs vara att öka tillgängligheten till service för medborgare och företag. Regeringens vision sägs i det aktuella pressmeddelandet vara att …”Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i”.

När jag läser om detta beslut från regeringen undrar jag om jag befinner mig i en pågående dröm eller har fått ett fejkat pressmeddelande från någon skämtare på nätet som hackat regeringskansliets logga. Trots att Länsstyrelserna i landet i samarbete med kommuner och ideella organisationer i snart 20 år ägnat sig åt att försöka påverka den kommersiella och all annan väsentlig service på landsbygden har varje medborgare kunnat se att kvarvarande service försvinner i ökad takt med staten själv som pådrivande inom den offentliga sektorn. En stor del av de kommersiella nedläggningarna har snarare ”tvingats bort” genom undermålig kvalitet på infrastrukturen, otillräcklig satsning på småföretagen utanför storstäderna samt nedläggning av statlig service som post, företagscentra, polis, godshantering och arbetsförmedling än varit ”offer” för marknadens hårdföra lagar.

När jag efter en koll ser att regeringen i verkligheten fattat beslut om nya statliga regionala serviceprogram förstår jag att regeringen och ansvariga ministrar knappast tagit del av de effekter som tidigare program har kunnat (oftast misslyckats med att…) åstadkomma. Trots ambitiösa och mycket konkreta önskemål från landsbygden har bensinmackarna minskat dramatiskt i antal, livsmedelsaffärerna försvunnit till större tätorter, affärsbankerna i stort sett gjort samma sak och landsbygdens alla centralorter förlorat en stor del av affärer med specialsortiment (sällanköpshandeln). Statens egen landsbygdspolitik och frånvaro av en kraftfull regional utvecklingspolitik menar jag har påtagligt bidragit till den försvinnande kommersiella servicen på landsbygden.

Regeringen har aldrig mig veterligt under senare år gjort något för att hindra affärsbankernas nedläggningspolicy på landsbygden eller borttagandet av t.ex. kontanthanteringen. Inte heller har man hindrat att Swedbank mot gällande lagstiftning aktivt hindrar de lokala sparbankerna att utöka antalet kontor i bl.a. landsbygdens stora och små tätorter. Livsmedelskedjorna, där fyra stora aktörer tillåts utöva en nästan monopolistisk etableringsstrategi, besväras aldrig av regeringens nya lagar och beslut. Inte ens när kommuner och småföretag önskat utveckla den statliga servicen inom arbetsmarknadsområdet, som sex kommuner i Dalarna och Värmland arbetat med under flera år, får man regeringens stöd för positiva satsningar.

De må vara bra att man samlokaliserar mataffär och bibliotek inom Ljungby kommun och att bygdegården i Gafsele rymmer ett kafé, medborgarkontor och turistinformation men dessa lösningar, vars värde jag inte underskattar för den lokala miljöns livskraft, kan aldrig bidra till en positiv utveckling på landsbygden när de övergripande omvärldsvillkoren motarbetar en hållbar och för landet nödvändig utveckling av Sverige utanför storstäderna. När får vi se en pressrelease från regeringen som sätter igång ett seriöst menat lyft av landsbygden och där landsbygdens medborgare inbjuds att styra programmen och främst dess verklighet?

1 698 Responses