Just another WordPress site
Header

Vi behöver fler riktiga sparbanker!

Av Ronny Svensson 2011-09, för Dalabygden

Ibland har den spekulativa affärsbanken Swedbanks nye VD Michael Wolf uttalat – ofta i samband med debatten om bankens vådliga äventyr och stora förluster i Baltikum och Östeuropa – att Swedbank styrs av ett sparbankshjärta eller ett genuint sparbanks-DNA. Detta är inte sant. Swedbank är en traditionell affärsbank med huvudmålet att ge aktieägarna maximal vinst, helst varje kvartal. Redan när man för 20 år sedan kallade sig Sparbanken Sverige var det en affärsbank och inget annat efter det att grundarna krossat en stor del av den svenska sparbanksrörelsens utveckling och dess centralbank, Sparbankernas Bank.

 

En genuin lokal sparbanks mål är till skillnad från affärsbankernas att ge de lokala spararna en trygg placering av sitt sparkapital samt att via krediter till hushåll och ortens småföretag skapa en positiv utveckling i närområdet. En sparbank är en samhällsbyggarbank byggd på det kapital som insättarna har i den lokala sparbanken.

 

I Sverige har vi idag 62 lokala sparbanker, de flesta i Skåne, Småland och Västergötland. I Norrland är det sparsamt med sparbanker även om Norrbotten har en stark sparbank med kontor i flertalet kommuner i länet. För några år sedan fanns det cirka 20 fler sparbanker och i samband med bankkrisen i början av 1990-talet drygt 90 stycken. Idag hotas ett flertal av de små sparbankerna tack vare bl.a. Basel III-reglerna och det ständiga trycket från Swedbank, som för några år sedan hotade att utesluta 17 små lokala sparbanker från det avtal om bl.a. IT-samverkan som fanns mellan sparbankerna och affärsbanken.

 

Ett första steg för att på nytt skapa en stark och oberoende sparbanksrörelse är utan tvivel att bryta den i många stycken negativa samverkan med Swedbank och istället skapa en ny centralbank – kanske en pånyttfödd Sparbankernas Bank eller allra helst en central kompetensbank tillsammans med sparbankerna i hela Norden. Den fria och oberoende norska sparbanksrörelsen, som omfattar 78 lokala sparbanker i hela Norge i den s.k. Terragruppen, bör bli en förebild för befintliga och nya lokala sparbanker i Sverige. Där har man en egen centralbank med specialistkompetenser, en bank som skulle kunna betjäna hela Norden.

 

Ett andra steg är att göra en kraftfull utbildningsinsats för kommunledningar, sparbanks-styrelser och huvudmän för att säkra de lokala sparbankernas kompetens och förmåga att utvecklas och stärkas. Denna satsning bör gälla både de kommuner som idag har en egen sparbank men också de kommuner som önskar och behöver en ny lokal sparbank. Med nuvarande lagar, där kommunerna utser huvudmännen, krävs att kommunledningarna engagerar sig extra mycket eftersom sparbankerna är de enda som kan garantera fortsatt krediter till småföretagens utveckling och hushållens bostadsbyggande. Utan sparbanker riskerar landsbygden att förlora kampen om jobb och fler invånare.

 

Det som återstår är att befintliga sparbanker hjälper till i detta avgörande framtidsarbete. Ställer de fyra sparbankerna i Dalarna upp på en sådan strategi?

 

 

(Krönika i sept. 2011 i Dalabygden)

15 261 Responses