Just another WordPress site
Header

Schabbla inte bort högskolan!

Av Ronny Svensson 2011-10, för Dalabygden

När de nya högskolorna i landet klubbades av Riksdagen 1975 var det med hårt motstånd från de gamla lärosätena. Endast två (!) universitetsinstitutioner på de gamla lärosätena var positiva. Jag tillhörde själv en av de två – KTH:s Samhällsbyggnadsavdelning.

 

Efter beslutet har de stora mäktiga universiteten ägnat inte så liten möda åt att försöka lägga krokben för de nya högskolorna varav flera blivit universitet under Göran Perssons statsministerperiod – de tidigare universitetsfilialerna i Växjö, Karlstad och Örebro samt Mitthögskolan i Östersund/Sundsvall/Härnösand. Luleå tekniska högskola blev också under samma period Luleå Tekniska Universitet.

 

De gamla universiteten har under årens lopp försökt – och tyvärr delvis lyckats med sitt krypskytte – att hindra att de nya högskolorna skulle få tillräckliga ekonomiska resurser, ordentliga forskningsresurser, rätt att examinera egna doktorer och andra akademiska examina och exempelvis tillträde till styrelser och församlingar som styr över svensk forskningspolicy samt prioritering av forskningsprojekt.

 

När regeringen Persson i mitten av 1990-talet tillsammans med främst Centerpartiet fattade beslut om en stark utbyggnad av de nya högskolorna försökte exempelvis rektorn för Umeå Universitet att stoppa förslaget genom en ynklig argumentation i bl.a. en känd storstadstidning. Hon var inte ensam om kritiken hos universitetens maktetablissemang utan hade dolda styrkor bakom sig som dock inte vågade framträda offentligt.

 

Nu tycks de nya högskolorna på nytt vara i fara, denna gång med hjälp av utbildningsminister Jan Björklund. Han uttalar i en artikel på DN Debatt (24.10.2011) bl.a. att fler examenstillstånd kan komma att dras in, utbildningar kan komma att flyttas och att flera högskolor har för dålig forskningsanknytning och för liten andel av forskarutbildade lärare.

 

Man anar vilka akademiska läroanstalter det handlar om i verkligheten Istället för att öka anslagen till högskolor och forskning och stärka de befintliga högskolorna hugger han av några ytterligare rötter hos de högskolor som inte fått en fair chans att lyckas. Han säger t.o.m. uttryckligen att han vare sig vill utöka forskningsanslagen eller minska anslagen till de gamla universiteten. Han kräver istället att de nya högskolorna blir en typ av filialer eller ”lydhögskolor” till för Dalarnas del Uppsala Universitet.

 

Detta är inget annat än ett övergrepp på de regionala högskolor som har haft och fortfarande har en växande betydelse för sysselsättningen, den ekonomiska och sociala tillväxten samt befolkningsutvecklingen i regionerna utanför storstäderna. Under senare år har de nya högskolorna varit utsatta för olika ”mobbningsaktioner” genom kraftiga budgetneddragningar, avlövning av examinationsrätt, nedklassning av sin kvalitetsstatus etc.

 

För att ändra policyn för landets viktiga och nya högskolor måste nu hela länets flora av partier, företag och organisationer säga ifrån. Imorgon kan det vara för sent!

17 082 Responses