Just another WordPress site
Header

Att växa utan överrock!

Av Ronny Svensson 2011-12, för Dalabygden

Entusiasterna för jätteregioner hävdar att ett län som Dalarna inte kan klara framtiden utan att låta sig integreras i en större administrativ region. Anhängarna av storregioner har utgått från att Dalarna bör integreras med i första hand Gävleborgs och Uppsala län men helst även med fler län. Nu har det för entusiasterna pinsamma läget uppstått att Gävleborg och Uppsala inte längre vill ha med Dalarna att göra, åtminstone inte som deltagare i ett gemensamt storlän. Frågan är i det läget vad Dalarna skall ta sig till när friarna nu längtar efter något fräschare?

 

Attraktiviteten (”konkurrenskraften”) i ett område är inte beroende av i första hand antalet invånare, tillgången till universitet eller ett storsjukhus. Dalarnas förmåga att utvecklas och dra till sig ökade resurser för en kommande hållbar och ansvarsfull utveckling handlar mer om att våra företag blir framgångsrika och kan utvecklas i en stimulerande miljö, att vi har en bra utbildningsnivå, att medborgarna – inte minst de unga – får vara med och skapa framtiden, att infrastrukturen fungerar väl och att vårt kulturutbud tilltalar hela befolkningen.

 

Mycket av länets positiva utveckling kan vi garantera själva men i allehanda frågor behöver vi samarbeta med människor, företag och organisationer i hela landet och med olika aktörer utanför Sverige. Inlandets utveckling de närmaste åren bör med fördel ske i samarbete med även norska kommuner och fylken. Det norra länet har mycket gemensamt med Härjedalen och Jämtland kring besöksnäringarna och infrastrukturen norrut. Åt öster och syd finns mycket att göra tillsammans med kommuner, företag och allehanda organisationer.

 

Länets företag behöver kanske samverka mer med Chalmers i Göteborg och Trondheims universitet och inte enbart ha blickarna mot den egna högskolan. På detta område finns anledning att söka relevant samarbete över hela klotet. Det gäller också sjukvården. Där har vi större anledningar än någonsin att komplettera vårt behov av högspecialiserad vård i Sverige med motsvarande inom hela EU. Där räcker vare sig Örebro eller Uppsala universitetssjukhus till.

 

Som ett litet län i förhållande till Västra Götalands 1,6 miljoner invånare behöver vi samarbeta mer med andra än vad en jätteregion behöver på kort sikt. Att samarbeta med många parter på allehanda områden är dock en fördel framför att tro att det egna området räcker till. Även storregionen i väst måste söka ökat samarbete med andra regioner och länder för att klara klimat, miljöproblem, infrastruktur, forskningsinvesteringar och teknisk utveckling inom näringslivet.

 

Det är naivt att tro att ett större län skapar det välstånd och den trygghet som exempelvis Dalarnas landsbygdsbefolkning önskar och kräver. Storlänet lämnar därvidlag inga garantier. Det är snarare våra egna initiativ, vår framtidstro, vår förmåga att samarbeta med många och Dalarnas starka kulturella identitet som bär oss framåt – inte centralbyråkraternas visioner om toppstyrning av medborgarna!

16 194 Responses